15 september 2015

Partij van de Arbeid maakt zich zorgen om gezondheidsrisico’s Dupont

Fractievoorzitter Anton van Rees heeft vandaag (15/09/2015) vragen gesteld aan het college over de gezondheidsrisicos van Dupont. De letterlijke tekst leest u hier onder.

 

“Via de media zijn wij geattendeerd op onderstaand artikel met betrekking tot de schadelijkheid van de productie van Teflon op enkele honderden meters van ons dorp.

 

In dit artikel, waar het met name gaat over de productie in de Amerikaanse vestiging, worden ernstige onderzoeks conclusies gepresenteerd voor de gezondheid van mensen wereldwijd.

En die van omwonenden in een straal van 80 mijl rondom de productie locatie in het bijzonder.

 

Vraag.

Is het college op de hoogte van dit rapport?

 

Zo nee wilt u hier dan kennis van nemen?

 

Zo ja deelt u dan onze mening dat hier alsnog vastgesteld dient te worden of en welke gezondheidsrisico’s onze burgers lopen en hebben gelopen?

 

Bent u voornemens in dat geval de passende stappen te ondernemen om dit duidelijk te krijgen en de omgevingsdienst hiervoor opdracht te verstrekken?

 

En op grond van die bevindingen hier passende maatregelen voor te treffen. Zoals informeren van de bevolking en preventieve bevolkingsonderzoeken?

 

Gaat u hierover met de gemeente Dordrecht of de provincie in overleg?

 

Wij vernemen graag uw reactie op dit artikel en onze gestelde vragen.

 

Anton van Rees

PvdA Sliedrecht