COLUMN: Partij van de Arbeiders

Door Joop Keesmaat op 17 maart 2018

Elke keer als ik ons mooie dorp binnen rij stoor ik me een beetje aan de wat kinderachtige slogan “SLDRCHT Groot in Doen”. Rare, onbegrijpelijke afkortingen, zoals SLDRCHT, maken me sowieso argwanend, om over het “Groot in doen” nog maar te zwijgen.

Het weglaten van de klinkers in SLDRCHT wekt de indruk, dat er structureel steeds wat vergeten wordt en de rest van de slogan heeft meer weg van “groot op doen” in plaats van “geen woorden, maar daden”, wat er waarschijnlijk mee bedoeld wordt.

Wie zou dat eigenlijk verzonnen hebben? Als ik zo naar het huidige gemeentebestuur kijk, dan denk ik niet dat ze dat echt zelf hebben verzonnen; Ze doen weliswaar hun best, maar dat is niet genoeg, want “zelf doen” of “doorpakken” is heel wat lastiger.

Wel veel beloven, vooral zo net voor de verkiezingen, maar ondertussen is de locatie Lanser nog steeds onbebouwd, de lift naar de Kerkbuurt is nog steeds even onzichtbaar als onvindbaar, evenals de zgn. “e-noses”, terwijl de bootjeshelling een “gemeentelijke soap” is geworden, waar RTL en SBS6 zelfs interesse in hebben. Over de voortgang op het Winklerplein hebben we het maar even niet.

De naam “Recreatief Knooppunt Sliedrecht” is inmiddels wel gewijzigd in “Sliedrecht Buiten”, maar – nu er na al die jaren zelfs nog geen ontwerp-bestemmingsplan is – lijkt me de naam “Sliedrecht Buitenspél” beter van toepassing.

Dus ligt het meer voor de hand, dat een reclamebureau die Sliedrechtse slogan heeft verzonnen, maar ooit moet er toch uit het huidige gemeentebestuur iemand daar een eerste gedachte over hebben gehad. Dat zou dan iemand moeten zijn met een “Trumpiaanse” inslag, want “SLDRCHT Groot in Doen” doet mij wel heel erg sterk denken aan “Make America Great Again”, waar “@realDonaldTrump” met veel – nog steeds niet waargemaakte – beloftes overigens wel de Amerikaanse presidentsverkiezingen mee won.

Dus eerst maar eens de Twitter-accounts van onze gemeentebestuurders gecheckt, doch die zijn allemaal redelijk recht-toe-recht-aan, variërend van @jptanis tot @lenvanrekomvvd of @AldrikDijkstra.

Hanny Visser van PRO Sliedrecht springt er dan wel een beetje uit met @WethouderHanny en het ligt voor de hand, dat dat – bij een tweede termijn als wethouder – veranderd wordt in @realHannyVisser.

Voor wat de “alternative facts” betreft, heeft Meneer Trump blijkbaar ook wel een voorbeeldfunctie, want “haar” eerder genoemde bootjeshelling begint toch wel wat te lijken op wat de “Mexicaanse muur” voor Donald J. Trump is met als overeenkomst, dat ze beiden blijkbaar al wel besteld, maar nog niet betaald en ook niet geleverd zijn.

Ook een “alternative fact” vond ik in haar mooie interview in de Merwestreek, waar – zonder blikken of blozen en met enige trots – werd genoemd, dat de “Locatie Lanser” inmiddels toch maar mooi gesloopt was. Tja, maar wel met als hoofdreden, dat er brand was geweest (gesticht?) en niet omdat er vanuit het gemeentebestuur zo doortastend opgetreden was.

Terug naar “Make SLDRCHT great again”. Wellicht, dat Hans Tanis van SGP/CU de geestelijke vader van dit “groot op doen” idee was. In een democratie mag dat, maar geef dan wel de ruimte aan andersdenkenden, die hun winkel op zondag open willen doen. Ook herinner ik me nog iets over een heel snel glasvezel-internet in Sliedrecht, waar – volgens de heer Tanis – voor eind 2017 een onderzoeksrapport over zou verschijnen, maar wat er nog steeds niet is. Dus dat beloofd wat voor de snelheid van de verdere ontwikkeling van “dorpsbreed” snel internet, die – als je als vooruitstrevende gemeente écht “great again” wil zijn – juist absoluut noodzakelijk is.

Veel onbegrijpelijker is het recent verschenen rapport van de Stuurgroep Woonvisie 2017-2030, waarvan de heer Tanis deel uitmaakt namens Sliedrecht en waarin plotseling de deur op een hele grote kier gezet wordt om over het spoor in “het groene hart” vele honderden (koop)woningen te bouwen. Uit de OCD structuurvisie van 2007 bleek al dat daarvoor geen enkele noodzaak was, maar  volgens de heer Tanis en de Stuurgroep Woonvisie inmiddels wel. Ja, logisch als je al begint te rekenen met 20.000 Drechtsteden-inwoners te veel, vervolgens daar een twijfelachtige bevolkingsgroei van 8 procent op loslaat; daaroverheen nog eens 20% extra marge en vervolgens “voor alle zekerheid” (?) nog eens 1.000 woningen extra.

Het overgrote deel van al die woningen – bij monde van de heer Tanis – wel graag in het duurdere  segment voor HBO’ers en andere hoogopgeleide veelverdieners, die schijnbaar de komende jaren staan te trappelen om zich in ons dorp te vestigen.

Ergens in een achterafzinnetje staat dan “voor de vorm” nog, dat er naar goedkopere huurwoningen voor lagere inkomens later in een andere samenstelling zal worden gekeken. En dat de groei van het aantal inwoners tussen 2025 en 2050 afneemt staat sowieso met onzichtbare letters in het rapport.

Tja, ook de heer Tanis doet uiteraard zijn best, geen twijfel over, maar mijn oude moeder (88) zei vroeger al en nu nog: “dat is niet genoeg, je moet nog beter je best doen”.

Wat dat betreft doen veel van onze huidige wethouders meer denken aan de man, die Leonard Cohen in één van zijn teksten zo treffend omschreef als: “Follow me”, the wise man said, but he walked behind!

Kortom, “Make SLDRCHT great again”, maar graag op een doortastender, sociale manier en niet als “meelopers” van het beleid, dat onze grote broer Dordrecht zo graag wil.

Wat dat betreft vaart de Partij van de Arbeid een duidelijke koers, wel samenwerking met de Drechtsteden, maar niet ten koste van alles, want we willen ons in ons eigen dorp wel gewoon thuis blijven voelen.

Dus geen “Make SLDRCHT great again”, doch – zoals mijn oude moeder vroeger zei en nog steeds zegt: “doe maar gewóón, dan doe je al gék genoeg!”

Nog een geluk voor mij, dat ze deze column niet leest, maar zo is en blijft de PvdA dus ook gewoon de Partij voor de Arbeiders!

Joop Keesmaat

Joop Keesmaat

Geboren op 3 juni 1952 in Alblasserdam, zoon van een pijpfitter en in 1973 getrouwd met ras-Sliedrechtse Sia Romijn en toen ook verhuisd naar Sliedrecht. Joop is ondernemer in de internationale zeesleepvaart en bijna met pensioen. Qua muziek helemaal  blijven hangen in “the sixties” met een grote voorkeur voor de Beatles en Leonard Cohen, maar

Meer over Joop Keesmaat