Sliedrechtse raad ondersteunt regenboogmotie PvdA

19 december 2018

Dinsdagavond (laat) 18 december 2018 steunde de Raad in meerderheid de ‘regenboogmotie’ van de PvdA Sliedrecht. Anton van Rees kwam namens de PvdA met deze motie, mede ondertekend door D66 Sliedrecht en Slydregt.NU. De motie kwam volgens Anton niet uit de lucht vallen:”Ook in Sliedrecht hoor ik scheldwoorden, die direct verwijzen naar de LHBTI-groep.”
 
Nederland is volgens PvdA Sliedrecht Europees Koploper LHBTI-acceptatie. “Echter valt er wat sociale acceptatie betreft nog veel te winnen. Mensen geven aan LHBT’ers te accepteren, maar verbinden hier wel bepaalde voorwaarden aan. Kort samengevat: je mag het wel zijn, maar je moet het niet te veel laten zien. Wij zijn tegen deze symboolpolitiek. Dus niet alleen woorden, maar ook daden. Vandaar dat wij oproepen tot meer concrete acties die de emancipatie en acceptatie van LHBT’ers in het algemeen, en in Sliedrecht in het bijzonder vergroten”, zo sprak Anton de raad toe.
 
Ieder jaar vindt er een paarse vrijdag plaats, dit is een dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met LHBT’ers. Deze dag wordt georganiseerd omdat scholen in Nederland vaak nog geen veilige plek zijn voor LHBT-jongeren. Veel middelbare scholieren ondervinden moeite bij het uiten van hun seksuele identiteit. LHBT-jongeren vinden school vaak minder fijn en 51% van hen die uit de kast zijn, zijn het afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom hun geaardheid. Ook in Nederland is mede daardoor is depressie, en zelfs zelfmoord, onder LHBT-jongeren een probleem.
 
De PvdA Sliedrecht riep daarom dinsdagavond het college op om aan te sluiten bij paarse vrijdag. “Organisaties in de gemeente worden opgeroepen die dag activiteiten te organiseren in het kader van emancipatie en acceptatie . En wellicht ook besluit een regenbooggemeente te worden. We zien ook graag dat de in onze gemeente aanwezige scholen een actievere rol gaan spelen op dit terrein en zich verbinden aan de regenbooggemeente door daar jaarlijks in het lessenpakket en/of activiteiten aandacht aan te besteden. Of wellicht ook een regenboogschool te worden. We vinden ook dat de gemeente Sliedrecht naast sociale opvang en acceptatie dit ook fysiek mag laten zien dat zij een regenbooggemeente is. We denken dan bijvoorbeeld aan een samen met de bevolking/scholen te realiseren regenboog zebrapad. Of wellicht is een aansprekend kunstwerk een goed idee. Bijvoorbeeld als invulling van deze ambitie uit het College Uitvoeringsprogramma. Kortom: we willen een actieve en inspirerende inzet van de gemeente Sliedrecht om samen met de bevolking de regenbooggedachte invulling te geven met gerichte activiteiten en inzet”, aldus Anton.
 
Na de breed gedragen motivatie, door Slydregt.nu, D66 Sliedrecht en Anton namens de PvdA, werd de regenboogmotie aangenomen met 14 stemmen voor (PvdA, D66, Slydregt.NU, PRO Sliedrecht, CDA en VVD)en 6 (SGP-ChristenUnie) tegen.
 
Met deze laatste motie van 2018 kijkt de PvdA Sliedrecht uit naar 2019 als een jaar waarin Sliedrecht een gemeente en gemeenschap is die voelt als een veilig thuis voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, gender, huidskleur of religieuze overtuiging. In Sliedrecht is plaats voor iedereen!