Door op 8 september 2015

Vragen over de tijdelijke opvang van vluchtelingen

 

Afgelopen maandag heeft de Partij van de Arbeid Sliedrecht vragen gesteld aan het college over de tijdelijke opvang van vluchtelingen.  Hieronder de letterlijke tekst van de vragen die wij gesteld hebben:

Geacht College,

Er zijn steeds meer mensen die vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en in Nederland een veilig heenkomen zoeken.
Momenteel is er in Nederland te weinig opvang voor deze enorme groep mensen.
Gemeenten zouden samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van asielzoekers;

Daarom heeft de fractie van de Partij van de Arbeid hier de volgende vragen over:
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en een dringende oproep heeft gedaan aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep asielzoekers; Is het college hier van op de hoogte? Hoe heeft zij gehoor gegeven aan deze oproep?

Inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte tijd geschikte opvanglocaties gevonden kunnen worden; In hoeverre is dit mogelijk in Sliedrecht?

Is er al contact gezocht met het COA? Is er al onderzocht of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers?

Met vriendelijke groet,
PvdA Sliedrecht