Door Anton van Rees op 5 augustus 2015

Vragen over de watersport vereniging

Geacht College,

Op dinsdag 4 augustus hebben wij vernomen dat u de huur per  22 juli 2016 opzegt aan de watersportvereniging.

Wij hebben begrepen dat deze brief zonder verdere aankondiging is verzonden aan de watersport vereniging enige tijd nadat een gesprek over de mogelijke realisatie van een bootjeshelling met de vereniging had plaatsgevonden.

In de brief geeft u als eerste reden aan dat het realiseren van een bootjeshelling een prioriteit is van dit college.

Naast verontwaardiging roept dit de volgende vragen bij de PvdA op.

 1. Is dit de nieuwe omgangsvorm waarmee de gemeente Sliedrecht in overleg gaat met verenigingen?
 2. Had u niet eerst met de vereniging in overleg moeten treden omtrent de nieuwe huurvoorwaarden alvorens eenzijdig het contract op te zeggen?
 3. Is er bij onderhandelingen over een nieuw huurcontract nog steeds sprake over hetzelfde perceel?
 4. Bent u het met ons eens dat deze handelswijze heel imponerend en bedreigend overkomt bij de watersport vereniging?
 5. Is aan de watersport vereniging gevraagd om zelf de mogelijkheden voor een bootjeshelling ter plaatse of elders binnen de gemeente te onderzoeken?
 6. Heeft u inmiddels een begroting over de kosten van een te realiseren bootjeshelling en de bijbehorende voorzieningen zoals parkeergelegenheid?
 7. Heeft u omwonenden betrokken bij uw plannen?
 8. Bent u voornemens om middels een gewenningssubsidie de huidige watersporters tegemoet te komen aan de nieuwe lig/lidmaatschapsgelden in de jachthaven?
 9. Beschikt u over concrete cijfers van geïnteresseerden die per se van een bootjes helling in de Sliedrechtse haven gebruik willen maken en die niet terecht kunnen of willen in Hardinxveld of Dordrecht?
 10. Bent bereid de opzegging van het contract op te schorten tot na afronding van de onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst?
 11. Zijn er recent meerdere verenigingen aangeschreven met een zelfde boodschap?
 12. Bent u bereid de huidige fietsenstalling op te nemen binnen het huurcontract?Met vriendelijke groet,

Anton van Rees
PvdA fractie

 

Anton van Rees

Anton van Rees

In 2018 wederom lijsttrekker. Unaniem verkozen door de leden. Besluiten niet op grond van vastgeroeste regels en religies maar op basis van gezond verstand en inwendig sociaal kompas. Op naar een leuk, schoon, veilig en eerlijk Sliedrecht zonder chemicaliën van de overbuurman.

Meer over Anton van Rees