Fietsers krijgen voorrang op rotondes

Mensen die het openbaar vervoer of de fiets gebruiken belasten het milieu veel minder. Dat wil de Partij van de Arbeid aanmoedigen en daarom maken we het verkeer veiliger voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen meer ruimte in de woonwijken en het autoverkeer zal zich aan moeten passen. Fietsers moeten op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang krijgen, net als in de andere Drechtsteden. Het is belangrijk dat rotondes op een duidelijke en herkenbare manier zijn ingericht en dat daarvoor uniforme verkeersregels gelden. Dit is de mening van o.a. de Fietsersbond, kennisinstituut CROW, de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Op vrijwel alle rotondes binnen de bebouwde kom in de Drechtsteden hebben fietsers voorrang op auto’s. Behalve in Sliedrecht. Wij willen dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben, net als in de andere Drechtsteden.

Ben van der Plas

Ben van der Plas

Sociaaldemocraat uit volle overtuiging. Heeft solidariteit hoog in het vaandel en een diepgewortelde afkeer van goedkoop populisme en vals getetter via sociale media. Zal zich de komende raadsperiode weer volledig inzetten voor een groen en leefbaar Sliedrecht, ook boven het spoor.

Meer over Ben van der Plas