Geen Gen-X neerslag op onze zonnepanelen

Na veel woorden komen nu eindelijk nationaal ook de duurzame acties.

Acties waaraan iedereen, dus ook jij en ik, ons steentje aan bij zullen moeten dragen.

Soms zal dat steentje zwaar op de maag liggen. Maar de uitdaging voor welvaart ligt bij schoon en veilig en daarom zal het economisch belang moeten investeren en veranderen om ondersteunend te kunnen zijn aan de verduurzaming van ons leefmilieu. Ook als ze Chemours heten.

Met betrekking tot het warmtenet en van gas los moeten ook in Sliedrecht serieuze keuzes gemaakt worden. Laten we bij de infrastructurele oplossingen proberen zoveel mogelijk geld met geld te maken en daar nu al op te anticiperen bij riool en weg werkzaamheden.

Duurzaam betekent voor de PvdA Sliedrecht ook dat daar waar wij vergroenen en het respect voor moeder aarde herstellen we ook eisen mogen stellen aan wat onze buren over ons heen laten waaien.

In een duurzame samenleving is geen plaats voor vervuilers en het economisch belang ondergeschikt aan een schoon en duurzaam Sliedrecht.