De gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen, tenzij daar waardevolle voorzieningen tegenover staan

Belastingheffing; over het algemeen worden inwoners daar niet blij van. Dus dat moet je als politieke partij niet willen, zou je denken. Wij vinden dan ook dat de belastingen zo laag mogelijk moeten worden gehouden. Maar de gemeente is voor het grootste deel van het inkomen afhankelijk van Den Haag. En daar betalen ze nu eenmaal niet voor bruggetjes en onderhoud. Wij vinden daarom dat de belastingen wel omhoog mogen als er waardevolle voorzieningen voor de burgers tegenover staan, zoals extra groen of het bestrijden van de verloedering.