Het recreatief knooppunt gaat door

De Partij van de Arbeid is een voorstander van de aanleg van het recreatief knooppunt ten noorden van het spoor. Wel vinden wij dat dit ‘recreatief’ moet blijven. Bouwwerken in het knooppunt zijn toegestaan, maar alleen als deze ondersteunend zijn voor recreatieve bezigheden en zich op natuurlijke wijze voegen in het landschap.

Ben van der Plas

Ben van der Plas

Sociaaldemocraat uit volle overtuiging. Heeft solidariteit hoog in het vaandel en een diepgewortelde afkeer van goedkoop populisme en vals getetter via sociale media. Zal zich de komende raadsperiode weer volledig inzetten voor een groen en leefbaar Sliedrecht, ook boven het spoor.

Meer over Ben van der Plas