Schone straten

De PvdA snapt dat Sliedrechters die in een straat wonen waar het groen te weelderig woekert, dat schots en scheve trottoir wacht op het geplande onderhoud en het zwerfvuil het enige is wat nog kleur geeft aan de straat een terecht gevoel van onveiligheid ontwikkelen. Je eigen straat waar je kinderen spelen en je meerdere keren per dag doorkomt moet voelen als thuis en niet als iets engs.

Een gemeente die dan zegt dat er regels zijn en procedures neemt zijn inwoners niet serieus. Daarom wil de PvdA voor iedereen een schoon Sliedrecht, ook in die achteraf straat. En adequate oplossingen en maatregelen voor iedereen die een probleem signaleert in zijn of haar straat.

Wij laten niemand met een kluitje de toekomst insturen omdat er eerst ambtelijke processen doorlopen moeten worden.