Standpunten

Zoeken

De gemeente maakt een vuist richting Chemours

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij van mening zijn dat de gemeente een vuist moet maken richting Chemours. Anton van Rees licht verder toe.

Lees verder

De gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen, tenzij daar waardevolle voorzieningen tegenover staan

Belastingheffing; over het algemeen worden inwoners daar niet blij van. Dus dat moet je als politieke partij niet willen, zou je denken. Wij vinden dan ook dat de belastingen zo laag mogelijk moeten worden gehouden. Maar de gemeente is voor het grootste deel van het inkomen afhankelijk van Den Haag. En daar betalen ze nu

Lees verder

De nieuwe begraafplaats komt over het spoor

Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige begraafplaats na 2020 vol is. De Partij van de Arbeid wil dat de nieuwe begraafplaats over het spoor komt, het liefst in de vorm van een natuurbegraafplaats. Deze wordt ontsloten door een noord-zuidverbinding voor fietsers, zodat  ook mensen zonder auto er op eenvoudige wijze kunnen komen.

Lees verder

Fietsers krijgen voorrang op rotondes

Mensen die het openbaar vervoer of de fiets gebruiken belasten het milieu veel minder. Dat wil de Partij van de Arbeid aanmoedigen en daarom maken we het verkeer veiliger voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen meer ruimte in de woonwijken en het autoverkeer zal zich aan moeten passen. Fietsers moeten op rotondes binnen de bebouwde

Lees verder

Geen Gen-X neerslag op onze zonnepanelen

Na veel woorden komen nu eindelijk nationaal ook de duurzame acties. Acties waaraan iedereen, dus ook jij en ik, ons steentje aan bij zullen moeten dragen. Soms zal dat steentje zwaar op de maag liggen. Maar de uitdaging voor welvaart ligt bij schoon en veilig en daarom zal het economisch belang moeten investeren en veranderen

Lees verder

Het recreatief knooppunt gaat door

De Partij van de Arbeid is een voorstander van de aanleg van het recreatief knooppunt ten noorden van het spoor. Wel vinden wij dat dit ‘recreatief’ moet blijven. Bouwwerken in het knooppunt zijn toegestaan, maar alleen als deze ondersteunend zijn voor recreatieve bezigheden en zich op natuurlijke wijze voegen in het landschap.

Lees verder

Kunst verdient een plaats in de openbare ruimte

Kunst is een linkse hobby zegt men wel eens. Nou ja, wij zijn ook links, dus we komen er gewoon voor uit: wij vinden kunst belangrijk! Het geschuif met het beeld “Groot nieuws” (alias De Toeter) was weer eens exemplarisch voor het beleid in de afgelopen jaren. Er is geld zat mensen. We geven het

Lees verder

Schone straten

De PvdA snapt dat Sliedrechters die in een straat wonen waar het groen te weelderig woekert, dat schots en scheve trottoir wacht op het geplande onderhoud en het zwerfvuil het enige is wat nog kleur geeft aan de straat een terecht gevoel van onveiligheid ontwikkelen. Je eigen straat waar je kinderen spelen en je meerdere

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor uw gemeenteraad. In deze tijd van verdergaande individualisering, populistisch geschreeuw en afbraak van de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving is het hoog tijd voor verandering. Vrijheid is daarbij een groot goed, maar de vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. Vanuit onze progressieve overtuiging willen wij werken aan een vrije en tolerante samenleving, met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Lees verder

Zondag

De Partij van de Arbeid is geen voorstander van de 24-uurseconomie en wil die dus ook op geen enkele manier bevorderen. Iedereen heeft recht op ten minste één rustdag per week om op zijn of haar eigen manier te ontspannen en de zinnen te verzetten. Maar wij vinden wel het vreemd dat anno 2018 in

Lees verder