Alle mensen

Ed Goverde

Ed Goverde

Wethouder

Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Gemeentelijk vastgoed, Bouw- en woningtoezicht incl. handhaving, Milieu, Onderwijs (huisvesting), Sport, recreatie en cultuur.
Gökhan Torun

Gökhan Torun

Raadslid

Esther Gruppen

Esther Gruppen

Burgerraadslid

Ben van der Plas

Ben van der Plas

Fractievoorzitter

Joop Keesmaat

Joop Keesmaat

Burgerraadslid, voorzitter bestuur.

Jos van Gameren

Jos van Gameren

Bestuurslid

Penningmeester
Ria van Gameren-van Beurden

Ria van Gameren-van Beurden

Bestuurslid

Secretaris
Nelly de Waard

Nelly de Waard

Bestuurslid

Johan Huisman

Johan Huisman

Cora Galle-Prins

Cora Galle-Prins

Kor Blijenberg

Kor Blijenberg