Ria van Gameren-van Beurden

Ria van Gameren-van Beurden

Over Ria van Gameren-van Beurden

Mensen die regelmatig bewegen, aan sport doen zijn gezonder. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor ouderen. Daarom is het niet goed dat op allerlei subsidies voor verenigingen wordt bezuinigd. Initiatieven van sportverenigingen om jongeren, maar ook ouderen aan het bewegen te krijgen zouden door de gemeente fors moeten worden gesteund en mogelijk worden gemaakt. Niet iedereen kan een fitness-abonnement betalen en daarom is het zaak dat de gemeente faciliteiten biedt voor initiatieven om ook ouderen aan het sporten te krijgen. Voor de gepensioneerde oudere kan dat ook de sociale contacten verbeteren en eenzaamheid voorkomen.